Maatschappelijk betrokken

Wij nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus. We spelen daarom graag een actieve rol in de maatschappij, in onze buurt voor de leefbaarheid en bij relevante projecten. In de vorm van financiële bijdrages, maar ook door het actief (mee)organiseren van activiteiten en initiatieven in de regio. Daarnaast ondersteunen we organisaties en verenigingen die hun toegevoegde waarde voor de samenleving elke dag proberen te bewijzen.

Welke projecten?
Bij de keuze welke projecten we steunen, richten we ons met name op projecten met de volgende kenmerken:
– veiligheid
– ziekte/handicap
– educatie en opleiding
– talent en sportontwikkeling
– cultuurhistorische thema’s

In beginsel komen internationale projecten, projecten op het gebied van religie, kunst, entertainment en commerciële sportsponsoring niet in aanmerking voor ondersteuning door Kompas. Dat geldt ook voor projecten van privépersonen en projecten van bedrijven/instellingen met een winstoogmerk.

Interesse? 
Om de mogelijkheden van ondersteuning door Kompas Financiën voor uw organisatie, project of initiatief te onderzoeken, nodigen wij u uit om een e-mail met uw contactgegevens en een korte beschrijving van het initiatief te sturen naar Ton van Hooft: ton@kompasfinancien.nl.