Onze deskundigheid

Tot 2008 was één assurantiediploma voldoende om adviezen over alle financiële producten te mogen geven. Bij de invoering van de Wet financieel toezicht in 2014 is dit diploma opgeknipt in negen aparte beroepskwalificaties. Deze richten zich op verschillende adviesgebieden: basis, zorg, consumptief krediet, schadeverzekeringen particulieren, schadeverzekeringen zakelijk, inkomen, vermogen, hypothecair krediet en pensioenen.

Al onze medewerkers zijn WFT gecertificeerd. Daarnaast hebben adviseurs die zich met specifieke onderwerpen zoals hypotheken, financial planning, pensioenen en risk management bezighouden, aanvullende opleidingen en titels. Op onze site vindt u hierover meer informatie.

Permanente educatie 
Daarnaast gelden er vanaf 2014 ook nieuwe regels voor vakbekwaamheid. Voor de mensen van Kompas is er in wezen weinig veranderd; kennis, deskundigheid en permanente educatie zijn van oudsher belangrijke pijlers waarop onze organisatie is gebouwd. Wij investeren continu in permanente educatie, ontwikkeling van kennis en natuurlijk ook het bijhouden van ontwikkelingen.

Ontplooien en ontwikkelen 
Naast permanente educatie stimuleren wij medewerkers van Kompas om hun talenten verder te ontplooien en ontwikkelen, bijvoorbeeld door het volgen van cursussen en opleidingen en het bezoeken van voorlichtingsdagen van brancheorganisaties, toezichthouders en commerciële partijen. We verwachten van onze medewerkers dat zij proactief deelnemen aan het periodieke teamoverleg van onze eigen organisatie, ook als de onderwerpen niet direct binnen hun taakgebied vallen.

Zo kunt u, onze klant, ervan verzekerd zijn dat financieel advies van Kompas altijd deskundig, eerlijk en onafhankelijk is.