Links

www.afm.nl
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op de financiële markten: op sparen, beleggen, verzekeren, lenen, pensioenen, kapitaalmarkten, asset management en accountantsorganisaties en verslaggeving. Het is belangrijk dat het publiek, het bedrijfsleven en de overheid vertrouwen hebben in de financiële markten. En dat de markten op een duidelijke en eerlijke manier werken.

www.vanatotzekerheid.nl
Op deze site van het Verbond van Verzekeraars vindt u antwoorden op vragen over verzekeren. Welke verzekeringen bij een bepaalde situatie passen, en waar u op moet letten.

www.bkr.nl
Bureau Krediet Registratie, kortweg BKR, biedt veilige en betrouwbare informatie over leningen. Consumenten kunnen hierdoor een verantwoorde beslissing nemen over wel of niet lenen. En kredietverstrekkers kunnen beter inschatten hoe hun klant er financieel voor staat. De toetsing bij Stichting BKR is voor hen een hulpmiddel om verantwoord krediet te kunnen verstrekken. Hebt u bijvoorbeeld een creditcard of een winkelpas, dan staat dit vermeld in de centrale kredietregistratie.

www.consuwijzer.nl
Praktisch advies van de overheid over uw rechten als consument. Consuwijzer is onderdeel van de Autoriteit Consument & Markt.

www.dnb.nl / Register Pensioenfondsen
Alle namen en adressen van pensioenfondsen die onder toezicht staan van De Nederlandsche Bank (DNB) zijn opgenomen in het overzicht (register) Pensioenwet (Pw).

www.ehic.nl
Site over de European Health Insurance Card (EHIC).

www.energielabel.nl
Energielabels maken het u makkelijk om te kiezen, want ze laten in één oogopslag zien welke woningen, apparaten en auto’s en energiezuinig zijn. Op deze website vindt u alles over de verschillende energielabels.

www.degeschillencommissie.nl
Heeft u een klacht tegen een ondernemer en komt u er samen niet uit, dan kunt u terecht bij De Geschillencommissie. Er zijn meerdere commissies, die klachten over verschillende onderwerpen behandelen. Bepaal de juiste commissie en dien uw klacht in.

www.kadaster.nl
De site van het Kadaster.

www.kifid.nl
Wij doen ons uiterste best u zeer goed van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Laat ons dit weten. Wij willen uw onvrede zo snel mogelijk wegnemen. Als we er samen onverhoopt toch niet uitkomen, dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Zo kunt u bij een eventueel geschil altijd beroep doen op een onafhankelijke beoordeling en bemiddeling.

www.mobielschademelden.nl
Bij een aanrijding in het verkeer dient er altijd een Europees schadeformulier door beide partijen ingevuld en ondertekend te worden. Een papieren schadeformulier is echter niet altijd aanwezig. Daar is nu een oplossing voor: Mobielschademelden.nl

www.nhg.nl
Met de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) bent u zeker van een verantwoorde en betaalbare hypotheek. Bovendien beperkt u met NHG de financiële risico’s van een eigen koopwoning. Nu, maar ook in de toekomst.

www.nibud.nl
Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) is een onafhankelijk voorlichtingsinstituut. Ze doen onderzoek naar en geven voorlichting over de huishoudportemonnee.

www.notaris.nl
Wat de notaris voor u kan betekenen en achtergronden en praktische zaken rond de notaris, vindt u terug op deze site van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

www.notaristarieven.nl
Bent u op zoek naar de goedkoopste notaris? Op deze site vergelijkt u heel eenvoudig de notaristarieven van alle notarissen in Nederland. Zo vindt u altijd een geschikte notaris voor al uw juridische zaken.

www.overheid.nl
De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

www.pensioenkijker.nl
Pensioenkijker.nl wil ervoor zorgen dat Nederlanders gaan nadenken over hun pensioen. Ook maken ze pensioen begrijpelijker. Daarnaast geven ze objectieve informatie over pensioen.

www.politiekeurmerk.nl
Het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) is een keurmerk voor woningen die voldoen aan een aantal eisen op het gebied van inbraakpreventie en sociale veiligheid. De eisen die het keurmerk stelt, zorgen ervoor dat een inbreker langer de tijd nodig heeft om een woning binnen te komen.

www.rdw.nl
De RDW is de schakel tussen particulieren, branche en overheid op het gebied van voertuigen en rijbewijzen.

www.rijksoverheid.nl
Rijksoverheid.nl is de gezamenlijke website van de 12 ministeries. Rijksoverheid.nl informeert bijvoorbeeld over wetsvoorstellen, regels en beleidsplannen. Daarnaast vindt u op Rijksoverheid.nl informatie over de regering en het kabinet. 

www.rijksoverheid.nl (reizen)
Op de site van de Rijksoverheid vindt u informatie over wat u moet weten als u op reis of op vakantie gaat.

www.rvr.org
De Raad voor Rechtsbijstand is als zelfstandig bestuursorgaan verantwoordelijk voor de organisatie van gesubsidieerde mediation en rechtsbijstand. De RVR zorgt er onder andere voor dat mensen met een laag inkomen rechtshulp kunnen krijgen.

www.stichtingart.nl
De Stichting ART zet zich in om diefstal van tweewielers te voorkomen door meer en betere preventie. Hiervoor is het Keurmerk ontwikkeld waarmee de betere preventiemiddelen kunnen worden onderscheiden.

www.toeslagen.nl
Op deze site van de Belastingdienst vindt u alle informatie over toeslagen en het kindgebonden budget.

www.veiligbankieren.nl
De website Veilig Betalen en Bankieren is het belangrijkste gezamenlijke platform dat de banken in Nederland gebruiken om hun klanten voor te lichten op het gebied van fraude en veiligheid en de manier waarop zij daaraan een bijdrage kunnen leveren.

www.veiligheid.nl
VeiligheidNL zet zich in om het aantal ongevallen in Nederland te verlagen. Zij monitoren alle ongevallen in Nederland en ontwikkelen effectieve programma’s om veilig gedrag te stimuleren – daar waar dat nodig is. Op deze site treft u handige tips aan op het gebied van veiligheid en preventie.

www.zorginstituutnederland.nl
Zorginstituut Nederland bevordert de kwaliteit van onze gezondheidszorg en adviseert over de inhoud van de verplichte zorgverzekeringen. Op deze manier houdt elke burger toegang tot goede zorg, tegen aanvaardbare kosten voor ons allemaal: niet meer dan nodig en niet minder dan noodzakelijk.

www.zorgwijzer.nl (GGD)
De GGD regelt taken op gebied van de volksgezondheid. Elke gemeente in Nederland moet over een GGD beschikken. De meeste gemeentes hebben een samenwerkingsverband afgesloten. Op deze manier kunnen zij efficiënter werken. Deze GGD wijzer biedt gezondheidsinformatie per onderwerp.

www.112.nl
Het alarmnummer 112 is er voor spoedeisende hulp. Dus wanneer uw of iemand anders leven in direct gevaar is. Bijvoorbeeld als u of iemand anders zwaargewond is en dringend medische hulp nodig heeft. Of wanneer u getuige bent van een misdrijf. Bijvoorbeeld geweld, moord of een inbraak.