Schade melden via Mobielschademelden.nl

Bij een aanrijding in het verkeer dient er altijd een Europees schadeformulier door beide partijen ingevuld en ondertekend te worden. Een papieren schadeformulier is niet altijd aanwezig waardoor er niet ter plekke een schadeformulier ingevuld kan worden. U maakt dan een afspraak met de tegenpartij en vervolgens is het maar hopen dat de tegenpartij zijn/haar medewerking verleend en op komt dagen. Daar is nu een oplossing voor: Mobielschademelden.nl

Indien de schade gemeld wordt via Mobielschademelden.nl hoeft er geen Europees schadeformulier ingevuld en verstuurd te worden. Vrijwel alle verzekeraars en leasemaatschappijen doen mee met de app.

Hoe werkt het?

Op één mobiele telefoon wordt de app of de site ingevuld. Het systeem herkent uw kenteken. Controleer samen of alles goed is ingevuld. De andere partij bevestigt de melding met een sms-code. Beide partijen krijgen een afschrift van de schademelding. Uw verzekeraar of leasemaatschappij wordt automatisch op de hoogte gesteld en u ontvangt een bevestigingsmail en kunt thuis nog aanvullende informatie toevoegen of er een pdf van maken.

Wanneer kan ik gebruik maken van Mobielschademelden.nl?

De app is bedoeld voor alle ongevallen met schade – zowel eenzijdig (tegen aan paaltje) als tweezijdig (twee voertuigen). En niet alleen voor auto’s, maar ook voor fietsers, skateboarders, zelfs voetgangers kunnen de app gebruiken.

Een aanrijding met een buitenlands voertuig kan niet geregistreerd worden via Mobielschademelden.nl.