Bekendmaking NOW-maatregel (subsidie loonkosten)

Gisteren (31 maart 2020) maakte Minister Koolmees de voorwaarden van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) bekend. Van onze relatie DT Coaching & Personeelsadvies ontvingen wij deze heldere uiteenzetting van de NOW-maatregel.

Bekendmaking NOW-maatregel (subsidie loonkosten)

Hierbij een zo kort, maar compleet, mogelijke samenvatting van de tijdelijke noodmaatregel m.b.t. subsidie van de loonkosten:

 • Omzetverlies moet minimaal 20% zijn
  Omzetverlies wordt bekeken a.d.h.v. de omzet van januari t/m december 2019 gedeeld door 4 t.o.v. de periode van 3 maanden waarin de regeling aangevraagd wordt. Je kunt de regeling aanvragen voor de periode van 1 maart 2020 t/m 31 mei 2020, maar ook voor een later tijdvak van 3 maanden.
  Het omzetverlies wordt gemeten op concern/groepsniveau.
 • De subsidie wordt in beginsel gebaseerd op de loonsom van januari 2020 en bedraagt maximaal 90%. De subsidie is een tegemoetkoming in de loonkosten van de periode maart t/m mei 2020, ook al wordt de periode van omzetdaling over een andere periode van 3 maanden aangevraagd.
 • Het voorschot van de subsidie is 80% van de loonkosten voor de maand januari 2020 en berekend over de verwachte omzetdaling, zoals deze door werkgever is aangeleverd.
  Voorbeeld: bij een verwachte omzetdaling van 50%, ontvang je een voorschot van 80% van 50% van de loonkosten van januari 2020. Achteraf volgt een controle en naverrekening (tot maximaal 90%), waarbij de loonkosten in de periode maart t/m mei 2020 wordt meegenomen en de omzetdaling over de aangegeven periode.
 • Er wordt boven op de loonsom gerekend met een opslag van 30% aan werkgeverslasten.
 • Er wordt gestreefd naar een uitbetaling van het voorschot van 80% binnen 2 tot 4 weken na ontvangst van de volledige aanvraag. De verstrekking van het voorschot vindt plaats in drie termijnen.
 • Werkgever verplicht zich 100% van de lonen door te betalen tijdens deze compensatieregeling.
 • Tijdens het ontvangen van deze subsidie mogen geen ontslagaanvragen wegens bedrijfseconomische redenen gedaan worden. De regeling is bedoeld voor behoud van banen. Indien dit wel gebeurt wordt de subsidie met de loonsom van deze werknemers verminderd en daarbij een boete van 50%.
 • Het maximaal maandloon per werknemer wat meegenomen wordt in de compensatie is € 9.538 (2x het maximaal SV loon per maand).
 • Het feit dat er omzetverlies is, wil niet automatisch zeggen dat er minder werk is voor (een gedeelte van de) werknemers en wil dus ook niet zeggen dat werknemers voor dat gedeelte niet aan het werk mogen. Als werknemers door kunnen blijven werken, is dat prima.
 • Je bent niet verplicht om tijdelijke contracten te verlengen als deze tijdens deze maatregel aflopen.

De volgende gegevens zijn nodig voor de aanvraag:

 • Als werkgever na 31-08-2019 een wtv-aanvraag heeft ingediend het dossiernummer van de aanvraag
 • De verwachte omzetdaling
 • In welke aaneengesloten periode van 3 kalendermaanden binnen de periode van 1 maart t/m 31 juli 2020 de werkgever een omzetdaling verwacht
 • Loonheffingennummer
 • Het rekeningnummer waarop de werkgever betalingen van de belastingdienst inzake loonheffingen ontvangt
 • Als werkgever onderdeel is van een groep of meerdere loonheffingennummers heeft, wordt hetzelfde percentage en dezelfde periode voor de verwachte omzetdaling voor alle rechtspersonen en vennootschappen binnen de groep of loonheffingennummers gehanteerd

Voor meer informatie verwijs ik naar de uitwerking van de maatregel en evt. ook nog naar bijgaande link, https://www.dvan.nl/kennis/nieuws/loonsteunmaatregel-voor-bedrijven-nader-uitgewerkt.

Een en ander is ook terug te lezen in dit nieuwsbericht van de Rijksoverheid.

Bron: DT Coaching & Personeelsadvies
31/03/2020

Heeft u vragen over wat de NOW-maatregel voor uw onderneming betekent? Laat het ons weten. En heeft u ondersteuning of begeleiding bij de aanvraag van steun- en/of liquiditeitsmaatregelen nodig, of ziet u even door de bomen het bos niet? Neem contact met ons op.