Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Van onze relatie DT Coaching & Personeelsadvies ontvingen wij deze informatie over de nieuwe loonkostenregeling “Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)“, die in de plaats gaat komen van de werktijdverkorting.

 • De nieuwe regeling staat los van de werktijdverkorting en de werkloosheidswet (WW) – de regeling heeft niets met de WW te maken
 • Werkgevers kunnen een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming van maximaal 90% in de loonkosten
 • Hiervoor kunnen zij een aanvraag doen en een voorschot (80%) van het UWV voor ontvangen
 • Hiermee kan werkgever werknemers met een vast en/of flexibel contract gewoon doorbetalen
 • De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden met de mogelijkheid tot verlenging met nog eens 3 maanden
 • De tegemoetkomingsregeling is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft (bijv. oproepkrachten)

Voorwaarden:

 • Werkgever doet geen ontslagaanvraag op grond van bedrijfseconomische redenen gedurende de periode van de tegemoetkoming
 • Werkgever verwacht minstens 20% omzetverlies
 • Regeling geldt voor omzetdalingen vanaf 1 maart 2020
 • Werkgever betaalt het loon aan werknemers volledig (100%) door

Enkele voorbeelden van de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming:

 • Als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van werkgever
 • Als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van werkgever
 • Als 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van werkgever

UWV zal op basis van de aanvraag een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in omzet is geweest. Op basis van nacalculatie wordt de definitieve compensatie vastgesteld. Afhankelijk van het resultaat volgt een nabetaling of moet er terugbetaald worden.

Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist.

De aanvraag moet ingediend worden bij het UWV. Deze kan nu echter nog niet ingediend worden. De exacte datum wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

Eventuele vragen, die je van werknemers zou kunnen krijgen:

 • Wordt mijn loon doorbetaald als ik onder de NOW val?
  Ja, uw loon wordt volledig doorbetaald.
 • Verbruik ik ook WW-rechten als ik onder de nieuwe tegemoetkomingsregeling val?
  Nee, u verbruikt geen WW-rechten. De tegemoetkomingsregeling staat los van de WW.
 • Moet ik gegevens aanleveren om in aanmerking te komen voor tegemoetkoming via de NOW-regeling?
  Nee, dit loopt via uw werkgever. U hoeft niets te doen.
 • Moet ik gedurende de tegemoetkoming via de NOW-maatregel stoppen met werken?
  Dit is geen voorwaarde voor de tegemoetkomingsregeling. U maakt met uw werkgever afspraken of u (thuis) werk verricht voor uw werkgever.

Bron: DT Coaching & Personeelsadvies
19/03/2020

Op 31 maart 2020 heeft Minister Koolmees de voorwaarden van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) bekend gemaakt. Lees hierover op deze pagina.